I musikken er en skala et utvalg toner som brukes i hele eller deler av et hvilket som helst musikkstykke. En skala har mange modi, som skilles ved hvilket trinn i skalaen som velges som grunntone. Avstanden mellom to toner i en skala kalles trinn. Komponister kan forandre tonerekker ved å flytte hver tone i rekken det samme antallet trinn; rekken C-D-E kan flyttes ett trinn og bli D-E-F, som ikke har de samme intervallene fordi trinnene i en skala kan være av ulik størrelse. Denne muligheten er en viktig del av kompleksiteten i skalar musikk. En skala er en samling noter satt i rekkefølge etter tonehøyde.
Ulike skalaer
  • Dur
  • Moll
  • Moder/modal skala


Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Skala_(musikk)